ผลการคัดเลือกนักเวทย์

ขั้นตอนต่อไป

  1. สำหรับน้องที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวจริงให้น้องโอนเงินมัดจำเพื่อยืนยันสิทธิ์ตาม จำนวนเงินตามที่ระบุในรายชื่อ ตัวอย่างเช่น 300.01 บาท

    มาที่บัญชี 053-3-32654-4
    ชื่อบัญชี นายวิชยุตม์ จงพัฒนสมบัติ ธนาคารกสิกรไทย

    * น้องจะได้รับเงินมัดจำคืนในวันสุดท้ายของค่าย วันที่ 8 เมษายน 2562

  2. อัพโหลดหลักฐานการโอนเงิน (รูปถ่าย หรือ ไฟล์) เพื่อยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 23:59
    ** หากเลยเวลาดังกล่าว ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ให้น้องที่เป็นตัวสำรอง

รายชื่อตัวจริง

รหัส ชื่อ - นามสกุล จำนวนเงิน
ยืนยันสิทธิ์ที่นี่

รายชื่อตัวสำรอง

หากมีน้องตัวจริงที่สละสิทธิ์ พี่ๆจะติดต่อไปหาน้องตามลำดับนะครับ T^T

รหัส ชื่อ - นามสกุล